مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان خبر داد؛

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان گفت: فروشنده خوراک دام تقلبی به جزای نقدی میلیاردی محکوم شد.

محکومیت میلیاردی فروشنده خوراک دام تقلبی

به گزارش گلستان 24 به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان، تقی حسام با اعلام این خبر اظهار کرد: حسب شکایت شاکی خصوصی مبنی بر اینکه  مقدار حدود 10 تن  پوست پسته به عنوان خوراک دام خریداری کرده ام ولیکن جنس خریداری شده  خوراک دام نبوده و برای دام مضر است . این پرونده تخلفاتی به اتهام تقلب  در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی  بندرترکمن در دستور  رسیدگی قرار گرفت.

وی گفت : پس از احضار متهم و سیر مراحل قانونی و اخذ استعلامات لازم متهم را به استناد ماده 3 و بند د ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی  به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال  و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم نمود.

عضو شورای قضائی استان افزود: با تجدید نظر خواهی ،پرونده در شعبه دوم تجدید نظر مرکز استان مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادره مورد تائید قرار گرفت.

وی در خاتمه از شهروندان استان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه تخلف گرانفروشی،احتکار، تقلب  و...یا سایر تخلفات  اقتصادی وصنفی را به صورت حضوری یا از طریق تلفن 135 ویا سامانه اینترنتی  135به تعزیرات حکومتی  و یا با تلفن124به سازمان صنعت،معدن وتجارت و یا جهاد کشاورزی گزارش نمایند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار