دبیر اجرائی خانه کارگر گلستان:

دبیر اجرائی خانه کارگر استان گلستان گفت: به عقده من پاسکاری دولت ومجلس درباره افزایش حقوق بازنشستگان که وارد پنجمین ماه خودشده است کارغیرمعقول وغیرپسندیده ای است.

پاسکاری دولت و مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان کار پسندیده ای نیست

غلامرضا طالبا در گفتگو با خبرنگار گلستان 24، اظهار کرد: از مجلس انقلابی که انتطار می رفت وقتی در روزهای اول که اداره تطبیق قواتین مجلس مصوبه دولت رامغایر قانون دانست وبه رئیس مجلس اعلام نمود، رئیس مجلس در همان روزهای نخست به دولت  این مساله را اعلام کندولی متاسفانه از حداکثر زمان استفاده کرد وبعد از چند روز به دولت اعلام کرد.

وی افزود: این در حالی است که دولت هم از  یک هفته فرصتی که در دست دارد  استفاده میکند ونامه رئیس مجلس روبه کارشناسان مربوطه ارجاع داده است در صورتیکه همه میدانند نیازی به این کار نیست  و از این رفتار نتیجه میگیریم این پاسکاری ها راه به جایی نخواهد برد چون  بازنشستگان دردیوان عدالت اداری پیگیر مطالبات به حق و قانونی خودشان هستند.

طالبا گفت: بهتر است دولت مدعی حامی طبقه حقوق بگیر و بازنشسته هست هرچه زودتر مصوبه شورای عالی کار را اجرا کند .

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نیز  باید بعد از این اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی بر الباقی ۲۵درصد همسانسازی ۱۴۰۰را نیز پرداخت کند و متناسب سازی ۱۴۰۱که رقم آن  ۸۹هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ دیوان سازمان به همین منطور در نظر گرفته شد ه است را اجرائی کند.

طالبا افزود: بدهی سازمان به بانک رفاه کارگران بابت جبران بخشی ازکسری بودجه سازمان که از بانک رفاه استقراض شده بود و رقمی نزدیک به ۸۰هزار میلیا رد تومان بود توسط سازمان پرداخت شده است ومشکلات بانک رفاه با بانک مرکزی حل شده است و در حال حاضر وام های بازنشسته گان و ومستمری بگیران توسط بانک به حساب آنهایی که ثبت نام کرده بودند واریز شده و یا در حال واریز است .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار