معاون منابع طبیعی گلستان تاکید کرد؛

معاون فنی و آبخیزداری منابع طبیعی گلستان گفت: یک میلیون و ۴۰۰هزار هکتار از عرصه‌های استان گلستان به عملیات آبخیزداری نیاز دارد و این هزینه ای انجام می دهیم سرمایه می‌شود.

نیاز بیش از یک میلیون عرصه های منابع طبیعی استان به عملیات آبخیزداری

به گزارش گلستان 24، رمضان بهترک اظهار کرد: یک میلیون و ۴۰۰هزار هکتار از عرصه‌های استان گلستان به عملیات آبخیزداری نیاز دارد و برای عملیاتی کردن همه طرح‌های آبخیزداری در این استان، هجده هزار میلیارد ریال نیاز است.

وی ادامه داد: برای یک میلیون و ۵۰هزار هکتار از این عرصه ها، مطالعات تفصیلی اجرایی داریم و در ۶۵۰هزار هکتار وارد عملیات شده ایم.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری، کاهش پیامد‌های مخرب سیلاب ها، تغذیه آب‌های زیرزمینی، تقویت پوشش گیاهی و جلوگیری از نفوذ آب شور به آبخوان‌های شیرین را سبب می‌شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار