رئیس فرودگاه کلاله خبرداد؛

رئیس فرودگاه کلاله گفت: جایگاه سوخت فرودگاه شهدای کلاله در مرحله مطالعات فنی و الکتریکال و مکانیکال خاک در سطوح مختلف تا عمق ۱۵ متر قرار دارد.

جایگاه سوخت فرودگاه شهدای کلاله در مرحله مطالعات فنی

به گزارش گلستان 24، مهدی جمشیدی اظهارکرد: جایگاه سوخت فرودگاه شهدای کلاله در مرحله مطالعات فنی و الکتریکال و مکانیکال خاک در سطوح مختلف تا عمق ۱۵ متر قرار دارد.

رئیس فرودگاه کلاله افزود: در حال حاضر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان به صورت مداوم و با سرعت در حال انجام و تکمیل مراحل آن است.

گفتنی است فرهاد شیبک، فرماندار کلاله با حضور در فرودگاه شهدای این شهرستان از نزدیک در روند پیشرفت پروژه های آن قرار گرفت.

جایگاه سوخت فرودگاه شهدای کلاله از جمله پروژه های مورد بازدید فرماندار این شهرستان بود.

بازدید از پروژه های بهسازی فرودگاه شهدای کلاله از دیگر برنامه های حضور فرماندار بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار