رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گرگان:

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گرگان گفت: چنانچه مدیران منطقه ازاد اینچه برون را در اختیار اتاق و بخش خصوصی بگذاند 6 ماهه آن را می سازیم.

منطقه آزاد را به اتاق بدهند ۶ماهه می سازیم

به گزارش خبرنگار گلستان 24، صفوی صبح  امروز در دومین جلسه کمیسیوت صادرات اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد: منطقه آزاد دیگر برای تجار گلستانی تبدیل به رویا شده است.

وی افزود: مگر انتخاب مدیر عامل  منطقه آزاد چقدر برای مدیران زمان می برد که انجام نمی شود.

صفوی گفت: مدیران  منطقه آزاد را بدهند به اتاق این قول را میدهیم که ظرف شش ماه ساختمان های آنجا. را بسازید و امکانان زیر ساختی  ایجاد کنیم.

وی افزود: تجار می توانند با ارائه مشکلات و مسائل حوزه تجارت به اتاق بازرگانی این امکان را برای خود فراهم کنند که اجازه بدهند اتاق این چالش‌ها را با مسئولان پیگیری کندو

صفوی بیان کرد: مشکل دیگر صادر کنندگان این است که از یک طرف مسئولان  خواستار توسعه اقتصادی هستند اما از طرف دیگر چنانچه مشکل یا خطایی رخ دهد باید نرمش داشته باشند.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار