مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: گلستان در توزیع کود در سال۱۴۰۲، رتبه دوم را در کشور کسب کرده است و۱۵۴۳۴۹ تن تن انواع کود کشاورزی یارانه ای درسال۱۴۰۲ و حدود۱۷۶۴۹۶ تن در سال۱۴۰۱ توزیع شده است که طی سی سال اخیر این رقم بی سابقه بوده است .

گلستان رتبه دوم توزیع کود در کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار گلستان 24، سید صمد ضیائی اظهار کرد:  امسال توزیع۱۱۷۰۰۰تن ازته،۲۶۰۳۲ تن فسفاته و۱۴۰۳۸ پتاسیم برنامه سالانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان است که این استان فقط۶ درصد از کود یارانه ای کشور را تحویل می گیرد. لذا برای تولید محصول خوب در استان حدود۲۵۵ هزارتن انواع کود های یارانه ای نیاز است که پیشنهاد افزایش بالای۲۰۰ هزارتن را دادیم که حدود ۸ درصد برنامه تامین و تدارک کشور محسوب می شود.

وی افزود:  سهمیه کود های کشاورزی یارانه ای به صورت قیمت های یارانه ای مصوب سال۱۴۰۳ به کشاورزان تحویل می شود.

ضیایی گفت: در حال حاضر قیمت آزاد یک کیسه کود اوره در بورس بین۷۵۰ الی۸۰۰ هزار تومان و کود های شیمیایی فسفاته و پتاسه نیز حدود دومیلیون تومان است که دولت که۷۰ درصدقیمت تمام شده را پرداخت می کند و سهم کشاورز کمتر از ۳۰ درصد است.

وی افزود: در سال جاری یارانه کودبرای همه محصولات زراعی و باغی مطابق الگوی کشت استان تخصیص داده شد .

ضیایی گفت: سال گذشته سهم کود یارانه ای برای مزارع آبزی پروری حذف شده بود که خوشبختانه در سال جاری برای حمایت از جهش تولید به میزان۳۱۷۵ تن در سهمیه سالانه کود اوره تخصیص داده شد که شامل۱۲۰۰تن‌مزارع و‌مجتمع گرمابی،۱۸۰۰ تن آببندانهای پرورش ماهی و۱۷۵۰تن برای مزارع و‌مجتمع های پرورش میگو، جلبلک و ...می باشد.

وی افزود: مصرف کود مناسب بر حاصلخیزی و بهره وری خاک، مقاومت گیاه در مقابل آفت‌ها و کیفیت محصول تولیدی تاثیر به سزایی دارد.وی با تأکید بر اینکه کشاورزان بایدسه کود مهم پایه ازته، فسفاته و‌پتاسه را در کشت و کار با هدف افزایش تولید و بهره وری و تأمین امنیت غذایی استفاده کنند. همین موضوع باعث شده که۹۱ درصد انواع کود یارانه ای در سال۱۴۰۲ در اختیار کشاورزان قرارداده شود و باعث بوجود آمدن جهش قابل توجهی درتولید محصولات اساسی ایجاد شود.

ضیایی تصریح کرد: این استان برای تامین۳۶ روز مواد غذایی کشور بطور متوسط ۹ الی۱۱ درصد گندم بنیان کشور محسوب می شود .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار