تشییع پیکراحمد عبدالحسینی یکی از جان باختگان واژگونی قایقی که در حال امدادرسانی به سیل زدگان استان گلستان بود عصر دیروز در روستای سلطان آباد گرگان برگزار شد .

 تصاویر/ تشییع پیکر یکی از جانباختگان گرگانی سیل گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

تشییع پیکر یکی از جانباختگان سیل در گمیشان

انتهای پیام/

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار