رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان از خودکفایی این سازمان با تولید بیش از دومیلیون نشا فصلی تابستانه خبر داد.

تولید بیش از دومیلیون نشا فصلی تابستانه در گرگان

به گزارش گلستان 24 از گرگان؛ یحیی ستوده نیا در خصوص کاشت نشاهای فصلی اظهار کرد: با تولید بیش از دو میلیون نشا فصلی در محل تولیدات این سازمان، نیاز خرید نشا به صفر خواهد رسید.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان در خصوص زمان کاشت نشاهای فصلی گفت: فاز اول کاشت نشا در اوایل اردیبهشت ماه جاری، با کاشت ۷۴۰ هزار بذر در تولیدات سازمان شروع شده که این تعداد در نهایت به دو میلیون خواهد رسید.

وی در خصوص انواع بذرهای کاشته شده ادامه داد: در حال حاضر ۵۰۰هزار بذر ناز هفت رنگ، ۵۰ هزار بذر ابری آبی، ۳۰هزار بذر آشلانتوس، ۱۰۰هزار بذر اطلسی، ۳۰هزار بذر آهار و ۳۰ هزار بذر جعفری در بسترها پاشیده شده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار