پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف گرگان به 5 سال کشمکش بر سر تقسیم ارثیه سه میلیاردی، پایان داد.

پایان 5 سال کشمکش بر سر میراث پدری

پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف گرگان به 5 سال کشمکش   بر سر تقسیم ارثیه سه میلیاردی، پایان داد.

به گزارش گلستان 24، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب و رئیس شورای حل اختلاف مرکز استان گفت: اعضای این خانواده 7نفره از حدود 5 سال پیش با مطرح کردن پرونده های متعدد در دادگاه و همچنین شورای حل اختلاف بر سر تقسیم  ارثیه پدری با یکدیگر  درگیر بودند.

یوسف مومنی کشتلی افزود: اختلاف و درگیری اعضای خانواده به مرور زمان رو به وخامت گذاشت تا جایی که صدای اعتراض اهالی روستای محل زندگی آنان را نیز در آورد.

 وی ادامه داد: اعضای شورای حل اختلاف روستای محل زندگی این خانواده به درخواست اعضا خانواده و اهالی روستا از پارسال برای حل و فصل این اختلاف وارد عمل شدند.

رئیس شورای حل اختلاف شهرستان گرگان گفت: خوشبختانه پس از دو سال، تلاش و پادرمیانی بزرگان، ریش سفیدان و اعضا شورای حل اختلاف نتیجه داد و امروز اعضای این خانواده بدون جنجال کنار هم نشستند و ارثیه پدری با توافق طرفین  و بر اساس قانون بین وراث تقسیم شد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار