درایام دهه فجر امسال؛

مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره به اینکه در دهه فجر 9 روستا و 120 واحد صنعتی با اعتبار 854 میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد، گفت: با بهره برداری این پروژه ها بیش از سه هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

بیش از 3000 خانوار گلستانی از نعمت گاز بهره مند می شوند

مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره به اینکه در دهه فجر 9 روستا و 120 واحد صنعتی با اعتبار 854 میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد، گفت: با بهره برداری این پروژه ها بیش از سه هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

به گزارش گلستان 24، طالبی، مدیرعامل شرکت گاز گلستان  در جمع خبرنگاران استان، با بیان اینکه گاز رسانی به 13 روستای گلستان در حال اجرا است، اظهار کرد:در حال حاضر 901 روستا گلستان از گاز بهره مند هستند که 25 روستا در مرحله تنظیم و پیمان هستند.

وی با اشاره به اینکه اکنون 16 روستا زیر 20 خانوار و 14 روستا به دلیل موقعیت جغرافیایی قابلیت گازرسانی ندارند، افزود: در سال 13400تعداد 50 روستاهای استان که اکنون فاقد گاز طبیعی هستند از این نعمت برخوردار می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: استان گلستان دارای 977 روستا است که تا سال آینده 950 روستای استان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

طالبی از گاز رسانی به 153 واحد صنعتی در گلستان خبر داد و اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال گاز رسانی به این تعداد واحد صنعتی اضافه خواهد شد.

 وی با اشاره به اینکه در دهه فجر 9 روستا و 120 واحد صنعتی با اعتبار 854 میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد، ادامه داد: با بهره برداری این پروژه ها بیش از سه هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

وی یادآور شد: امسال مبلغ 185 میلیارد تومان بودجه به شرکت گاز گلستان اختصاص داده شد که از این میزان 63 درصد جذب شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار