رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول در خصوص طرح انتقال آب به سمنان به آیت الله رییسی پیشنهاد داد تا این طرح مجددا مورد بررسی قرار گیرد تا جنگل های استان گلستان در این طرح آسیب نبینند.

پیشنهاد توقف طرح انتقال آب به استان سمنان توسط نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی

رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول در خصوص طرح انتقال آب به سمنان به آیت الله  رییسی پیشنهاد داد تا این طرح مجددا مورد بررسی قرار گیرد تا جنگل های استان گلستان در این طرح آسیب نبینند.


 

01

02

ارسال نظر

آخرین اخبار