این یک حقیقت است که فرصت و فرصت ها همچون نسیم روح افزا ،گاهگاهی وزیدن می گیرند و به سرعت هم می گذرند.اکنون نیز این فرصت ها در پیش روی مردم صبور و بصیر ایران اسلامی و دوستداران انقلاب و نظام اسلامی و متحدین منطقه ای و جهانی نظام جمهوری اسلامی و...است

آیت الله رئیسی و نسیم فرصت ها /طوفانی از فرصت های طلایی پیش روی جمهوری اسلامی

به گزارش گلستان ۲۴؛ دکتر حسن بیارجمندی نوشت: این فرصت ها در میادین اصلی جهادی انتخابات و پساانتخابات وزیدن گرفته بود و است .در اصل انتخابات و با باوجود تمامی تحریم ها و تحریف های جهانی که به هر ملت دیگری وارد می شد آن را از حرکت باز می داشت و در این روزها و ساعات سرنوشت ساز برای همیشه متوقف می ساخت و آن را آماج هجمه های سخت و نیمه سخت می نمود اما همه اذعان دارند که آنچه در انتخابات و حماسه ۲۸خرداد با مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح آن خلق شد؛ شبیه یک معجزه است که جا دارد برای تبیین و تحلیل دقیق آن از این فرصت بهره برد تا در تاریخ ثبت و ضبط گردد.

اما در پسا انتخابات در میدان حکمرانی داخلی و در میدان حکمرانی خارجی آنهم با پیچیدگی های خاص آن در منطقه و عرصه جهانی با فرصت های بیشتری مواجه هستیم که مردم ایران اسلامی و دوست داران انقلاب اسلامی بدان چشم دوخته اند .

این فرصت ها برخلاف تمام تحلیل ها و پیش بینی ها از دل تهدیدات فراگیر تحت آتش مستقیم و نقطه به نقطه تحریم و تحریف در دو فضای دوحکمرانی حقیقی و مجازی حاصل شد و بعد از این در دو میدان اصلی یاد شده چنین خواهد بود و این نباید مانع از دست یابی به فرصت ها گردد.

آیت الله رئیسی همچون سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هوشمندانه با وجود تمام تحلیل های مایوس کننده و سست کننده اراده ها و تغییر دهنده تصمیم ها و هجمه ها ،تخریب ها و ترورهای سنگین هیبریدی در بستر فضای مجازی خود را در معرض این نسیم ها قرار داد.حضرت رسول اکرم (ص) می فرمایند:" ان الله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها "(در دوران زندگی شما نسیم هایی است به هوش باشید که خود را در معرض این نسیم ها (فرصت های مناسب) قرار دهید.)

اکنون و با پیروزی قاطع آیت الله رئیسی و انتخاب بعنوان اولین رئیسی جمهور در گام دوم انقلاب اسلامی کاملا بر همگان آشکار شده است که ایشان با توکل بخدا و توسل به امام هشتم (ع) بسیار مومنانه و انقلابی خود را در مسیر چه نسیمی قرار داده است و چه میادین متعدد و متکثری را پیش روی خود و تمامی جمهور نظام اسلامی گشوده است که نسیم هایی که از دل آنها یک به یک وزیدن خواهند گرفت و بهم خواهند پیوست و طوفانی از فرصت های طلایی را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد داد.

اما همه دوستداران و حامیان آیت الله رئیسی باید خوب بدانند و بدور از هرگونه سهم خواهی و خودبینی های دور کننده از مطالبات و خواسته های بحق مردم از جمله در حوزه اقتصادی و معیشتی؛این فرصت ها اکنون بدست آمده است و به سرعت هم خواهند گذشت که باید آنها را در تمام این میادین داخلی و خارجی غنیمت شمرد و از آنها بنفع مردم و تقویت گفتمان گام دومی انقلاب اسلامی بهره برد.

تاریخ به ما می آموزد که چگونه رهبران و نخبگان یک ملت با غنیمت شمردن فرصت ها از پیروزی های این چنینی پیروزی های بزرگ تری ساخته اند .بنابراین نه تنها آیت الله رئیسی بلکه حامیان مخلص و بی ادعای او که بدنبال هیچ سهم و اندوخته ای برای خود و نزدیکان و دوستان و...خود نیستند؛ نباید این فرصت ها را از دست بدهند و باید از همه آنها بهره ببرند.

از دیروز که نتیجه انتخابات اعلام گردید روح جدیدی به جامعه ایرانی و اسلامی دمیده شده است و نیروی عظیمی ایجاد نموده است که حداقل در یک دهه گذشته سابقه نداشته است و می توان با استفاده از آن نیروی بزرگ تر و کامل تری را با جذب و یارگیری حداکثری در جبهه انقلاب اسلامی ایجاد و در کوتاه مدت نیز با این پشتوانه عظیم و تکیه بر ظرفیت های منحصر به فرد جبهه عظیم مقاومت اسلامی در منطقه و همسو کردن متحدین منطقه ای و بین المللی در مدت کوتاهی، آتش تحریم ها و تحریف ها علیه ملت بصیر ایران را به گلستان مبدل و دشمنان را خلع سلاح کرد." بردا و سلاما علی ابراهیم"

 

ارسال نظر

آخرین اخبار