دادستان مرکز استان گلستان گفت: تحقیقات در پرونده دست درازی به منابع آب گرگان ادامه دارد و پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع شده است.

پرونده دست درازی به منابع آب گرگان در مرحله کارشناسی

به گزارش گلستان ۲۴؛ محمود اسپانلو دادستان مرکز استان گلستان گفت: با نظر بازپرس، پرونده دست درازی به منابع آب گرگان برای تعیین میزان و نحوه مصرف آب به هیئت کارشناسی ارجاع شده است.

دادستان اسپانلو گفت: فرصت تعیین شده برای هیئت کارشناسی ۱۵ روز است هر چند با توجه به گستردگی پرونده پیش بینی می‌کنیم بررسی‌های کارشناسی، بیشتر زمان ببرد.

او گفت: اظهارات ۲ متهم پرونده و ۶ نفر مطلع هم اخذ شده است و به محض دریافت نظر کارشناسی، کیفرخواست صادر و پرونده برای صدور رای به دادگاه فرستاده خواهد شد.

مهر امسال خبر دست درازی به یکی از منابع تامین کننده آب گرگان رسانه‌ای شد و در فضای مجازی جنجال به راه انداخت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار