با تمام گزارش نهایی تفریغ بودجه سال مالی ۱۴۰۱ استان گلستان تعداد ۱۷ دستگاه اجرایی استان مشمول تذکر دیوان محاسبات قرار گرفتند.


۱۷ دستگاه اجرایی استان مشمول تذکر دیوان محاسبات

به گزارش گلستان 24، غلامحسین زارعی مدیر کل دیوان محاسبات استان گلستان در جلسه شورای عمومی دیوان محاسبان استان با اشاره به همت و تلاش حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در تدوین بیش از موعد گزارش نهایی تفریغ بودجه ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی استان افزود: از تعداد ۳۴۷ بند و جزء از احکام تبصره‌های قانون بودجه کل کشور که در استان قابلیت بررسی داشته تعداد ۲۶ مورد متمرکز، تعداد ۱۶۷ مورد (معادل ۴۸ درصد) دارای عملکرد و تعداد ۱۵۴ مورد (معادل ۴۴ درصد) از احکام فاقد عملکرد بوده است و در این رابطه براساس واخواهی‌های صورت گرفته تعداد ۱۷ دستگاه اجرایی مشمول تذکر واقع شده و تعداد ۱۴ پرونده نیز در دست ارسال به دادسرای دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

وی افزود: سرجمع کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۱ استان گلستان تا پایان مهلت مصرف اعتبارات مزبور بالغ بر ۱۸۰۰۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته رشد ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد. او افزود: از این میزان اعتبارات هزینه‌ای با ۵۶ درصد رشد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با ۳۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

زارعی تعداد دستگاه‌های مورد رسیدگی و حسابرسی در استان را ۱۳۸ دستگاه برشمرد و بررعایت دقیق قوانین و مقررات به عنوان الزام شفافیت و انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

ارسال نظر

آخرین اخبار