با برداشت کلزا در شرق گلستان برداشت این محصول در استان آغاز شد.

آغاز برداشت کلزا در استان گلستان

به گزارش گلستان۲۴؛ سید حمزه موسوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گالیکش گفت: سطح کشت این محصول ۵۷۶ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۲ هزار تن محصول کلزا در این شهرستان به دست آید.

وی از کشاورزان کلزا کار خواست: ضمن نظارت بر آتش نزدن کاه و کلش آن، برای برداشت محصول کلزا از یکصد و شصت کمباین موجود در این شهرستان که دارای معاینه فنی هستند استفاده کنند.

از محصول کلزا روغن خوراکی استحصال می‌شود.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار