رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به تلاش های دادگستری برای پیشگیری از زمین خواری، گفت: 20 هکتار دیگر از اراضی منابع طبیعی حاشیه شهر گرگان سند دار شد.

20 هکتار از اراضی منابع طبیعی حاشیه شهر گرگان سند دار شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان افزود: این اسناد مربوط به زمین های حاشیه شهرک تالار گرگان است و ارزش آن ها میلیاردها تومان برآورد می شود. با صدور این سند به نام منابع طبیعی، همه اسنادی که به نام افراد در محدوده این اراضی صادر شده بود، تعیین تکلیف خواهد شد.

وی بیان کرد: پس از صدور سند اراضی منابع طبیعی در شهرک تالار، کار بررسی نقشه های هوایی سایر اراضی منابع طبیعی و جانمایی این نقشه ها بر روی زمین آغاز شده است تا پس از تهیه نقشه utm، اسناد این اراضی نیز به نام منابع طبیعی صادر شود.

هاشمیان خاطرنشان کرد:‌ پارسال نیز با تلاش دادگستری برای 50 هکتار از زمین های منابع طبیعی از سمت فرهنگ شهر تا شهرک سروش، به نام منابع طبیعی سند صادر شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار