یک حامی حیوانات معتقد است معدوم کردن سگ با اسلحه از سوی برخی پیمانکاران شهرداری باعث آلودگی محیط می شود.

 دیدگاه یک حامی حیوانات در خصوص سگ کشی

به گزارش گلستان ۲۴؛ مینو موسوی با اشاره به حضور اخیر جمعی از حامیان حیوانات مقابل ساختمان پسماند زباله گرگان در اعتراض به آنچه که کشتار غیراصولی سگ های ولگرد نامیدند، اظهار کرد: تشخیص و کشتار حیوان در شب کار بسیار سختی است و باید در شرایط بهتری انجام شود ضمن اینکه خونی که از حیوان ریخته می شود باعث آلودگی محیط شده و حیواناتی که به شیوه های مختلف از آن استفاده می کنند در معرض بیماری قرار می گیرند.

وی گفت: سرنوشت نامعلوم لاشه سگ های معدوم شده توسط پیمانکاران شهرداری ها یکی دیگر از نگرانی های ماست زیرا معتقدیم باید به شیوه صحیح و اصولی در محل های دور افتاده از محل سکونت انسان در زیر خاک دفن و روی آن به روش بهداشتی مانند ریختن آهک پوشیده شود تا موجب شیوع بیماری نشود.

وی اضافه کرد: حتی ما هم خواستار از بین بردن سگ های بیمار و آلوده هستیم و حاضریم در این زمینه به متولیان کمک کنیم.

وی مدعی شد: گزارش ها حاکیست برخی از مجرمان خطرناک در ابتدا از حیوان آزاری و حیوان کشی بزهکاریهای خود را شروع کرده اند و پس از آن پا فراتر گذاشته و به جایی رسیده اند که مرتکب قتل هم شده اند چراکه خشونت در ذات آنها نهادینه شده است. 

موسوی گفت: نباید حیوان آزاری و سگ کشی در جامعه به موضوعی عادی تبدیل شود و معتقدیم روش های کنونی معدوم کردن سگ از سوی برخی پیمانکاران شهرداریها چنین شرایطی را پدید می آورد. 

گفتنی است جمعی از حامیان حیوانات طی هفته جاری با تجمع مقابل ساختمان پسماند شهرداری گرگان خواهان جلوگیری از کشتار سگ های ولگرد به روش های غیربهداشتی شدند.

 

/ایرنا

ارسال نظر

آخرین اخبار