اطلاعیه مصاحبه اختصاصی با معرفی شدگان دانشگاه فرهنگیان گلستان صادر شد.

اطلاعیه مصاحبه اختصاصی با معرفی شدگان دانشگاه فرهنگیان گلستان

گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، اطلاعیه بررسی صلاحیت های عمومی و مصاحبه اختصاصی معرفی شدگان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان صادر شد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

  1.  تقویم زمان بندی آزمون سراسری سال 1398  بررسی صلاحیت های عمومی و مصاحبه اختصاصی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در محدوده زمانی روز سه شنبه مورخ 1398/6/5 تا روز پنج شنبه مورخ 1398/6/14  ( نوبت صبح از ساعت 8 الی 13 و نوبت بعدازظهر از ساعت 14 الی 18) در پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عمل خواهد آمد.
  2.  معرفی شدگان به منظور اطلاع دقیق از تاریخ ، زمان، مکان و گروه بندی انجام مصاحبه اختصاصی به تارنمای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نشانی www.sru.ac.ir و تارنمای پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان (مراکز مجری مصاحبه) مراجعه فرمایند.
  3. داوطلبان محترم  جهت بررسی صلاحیت های عمومی و مصاحبه اختصاصی بر اساس نوبت دهی مراکز مجری مصاحبه دانشگاه فرهنگیان استان گلستان مراجعه و اقدام نمایند.

با عنایت به انجام مصاحبه و معاینات دانشجویان ورودی دانشگاه فرهنگیان و به منظور وحدت رویه و جلوگیری از بروز هر گونه مشکل در روند انجام فعالیت مذکور موارد ذیل به آگاهی متقاضیان می رسد:

  1.  پرداخت مبلغ  34 هزار تومان بابت تشکیل پرونده و انجام مصاحبه از طریق دستگاه کارتخوان فعال در مرکز و یا واریز وجه به حساب شماره 2173124763000 نزد بانک ملی به نام اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان با شناسه واریز 00027001401030033  صورت گیرد.
  2.  پرداخت مبلغ 60 هزار تومان  بابت انجام معاینات پزشکی صرفاً از طریق دستگاه کارتخوان فعال در مرکز صورت گیرد (از پرداخت هرگونه وجه نقد و یا واریز به هر نوع حساب اکیداً خودداری گردد.)
  3. داوطلبانی که فاقد شرایط عمومی و اختصاصی آموزش و پرورش می باشند، از پرداخت هر گونه وجه خودداری نمایند. در غیر این صورت برابر شیوه نامه ابلاغی مبالغ واریزی قابل عودت نخواهد بود.


 جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان، مکان، چگونگی دعوت به مصاحبه و مدارک مورد نیاز به آدرس های زیر مراجعه نمایید.
 خواهران پردیس های امام خمینی گرگان
pikhg.cfu.ac.ir

  برادران: پردیس آیت الله خامنه ای گرگان
pakg.cfu.ac.ir

 

ارسال نظر

آخرین اخبار