رئیس پارک علم وفناوری گلستان:

رئیس پارک علم و فناوری گلستان با ابراز خوشبینی به تصویب لایحه «تاسیس کارخانه علم و فناوری » در گرگان، گفت: برداشتم از صحبت های دوستان این است که در نخستین جلسه این لایحه با نظر مساعد بررسی می شود، گفته شده اعضای شورای شهر با کلیات آن موافتند و در جزئیات آن بحث دارند.

به تصویب لایحه «تاسیس کارخانه علم و فناوری »گرگان خوشبین هستم

گزارش گلستان ۲۴؛ مهدی غفاری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری پیرامون به حد نصاب نرسیدن جلسه فوق العاده شورای شهر گرگان برای تصویب لایحه «تاسیس کارخانه علم و فناوری در بازارچه مطهری گرگان» در روز گذشته اظهار کرد: با توجه به گفتگوهایی که  با مسئولین ذی ربط انجام گرفت به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه برگزار نشده و صحبتی از عدم موافقت اعضای شورا درمیان نیست.

وی ادامه داد:  برداشتم از صحبت های دوستان این است که در نخستین جلسه این لایحه با نظر مساعد بررسی می شود، گفته شده اعضای شورای شهر با کلیات آن موافتند و در جزئیات آن بحث دارند. البته من به تصویب این لایحه خوشبین هستم.

رئیس پارک علم و فناوری استان گلستان تصریح کرد: برآورد هزینه ما برای بهسازی این مکان حدود  چهار میلیارد تومان است که در ادامه فعالیت این سایت این رقم به بیش از این مقدار خواهد رسید.

غفاری درباره تغییر مکان جلسه معاون رئیس جمهور در سفر امروز هم بیان کرد: این سفر طبق برنامه ریزی انجام می شود ومعاون رئیس جمهور به گرگان هم در برنامه سفر ایشان است اما محل جلسه که درگرگان بود با توجه به زمانبندی و فشردگی برنامه ها به گنبد منتقل شده و کدورتی در این میان وجود ندارد.

خبرنگار این پایگاه خبری با رئیس شورای شهر گرگان و عضو حاضر در جلسه روز گذشته تماس گرفته اما تاکنون پاسخی برای شفاف سازی عدم تشکیل جلسه روز گذشته دریافت نکرده است.

/گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار