مدیر کل امور مالیاتی استان می‌گوید: بدهکاران مالیاتی فقط فردا برای استفاده از بخشودگی مالیاتی فرصت دارند.

فردا ( ۳۰ مهر ) آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی مالیاتی

به گزارش گلستان ۲۴؛ علی اصغر هزارجریبی مدیر کل امور مالیاتی استان گفت: بر اساس بخش نامه سازمان امور مالیاتی کشور آن دسته از مودیان مالیاتی که بدهی دارند و تا کنون موفق نشدند مالیات خود را پرداخت کنند تا پایان مهر با پرداخت اصل بدهی از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم بهرمند می‌شوند.


علی اصغر هزارجریبی افزود: کسانی که تا پایان مهر بدهی مالیاتی خود را نپردازند نمی‌توانند از این بخش نامه استفاده کنند و مشمول جرائم ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهند شد و ماهانه این بدهی از آن‌ها اخذ می‌شود.


هزار جریبی گفت: اگر مودیان مالیاتی، بدهی خود را به سال ۹۹ موکول کنند باید ۱۰۰ درصد جرائم خود را بپردازند.


او با بیان این که بخشودگی جرایم مالیاتی به منظور حمایت از تولید و کالای ایرانی صادر شده است از مودیان مالیاتی خواست: از این فرصت طلایی استفاده کنند و با مراجع به ادارات امور مالیاتی مالیات خود را پرداخت کنند.

یاشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار