به قلم حیدر احمدی :

مرحوم مغفور آیه الله حاج سید حبیب الله طاهری گرگانی از تبار این علمای شاخص و دینمدار و شریعتمدار و ولایتمدار بود که در عرصه های علمی و اجتهادی و انقلابی، هادی و چراغ راه مردم خداجوی منطقه بود.

حبیب صادق انقلاب اسلامی چراغ راه مردم خداجوی گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ حیدر احمدی فرماندار اسبق گرگان و گنبدکاووس طی مطلبی نوشت :

علمای متعهد اسلام،عموما، و روحانیت معظًم شیعه،خصوصا و مستمرا،حاملان وحافظان دین مبین وحصن مسلمین درفراز و نشیب تاریخ بودند.

آنان همه همت والا وسعی وجودی خود را برای حفظ کیان دین و هدایت امًت اسلام ،خالصا مخلصا لللًه به خدمت میگرفتند و به اقتضای زمان با طواغیت مبارزه میکردند و رنجها و مشقًات و صعوبتها را به جان میخریدند تا در رسالت سربازی دین وخادمی و ترویج ولایت الهی سربلند باشند.

استان گلستان نیزهمواره در سایه سار مجاهدات عالمان عامل خویش، کانون  جوشش اسلامی و ترویج معارف اهل بیت عصمت وطهارت(ع)بود و عالمان این خطًه از میهن اسلامی،همواره از مفاخر و سرآمدان روزگار خود بودند.

مرحوم مغفور آیه الله حاج سید حبیب الله طاهری گرگانی" رضوان الله تعالی علیه واعلی الله مقامه الشًریف"ازتبار این علمای شاخص و دینمدار و شریعتمدار و ولایتمداربودکه در عرصه های علمی و اجتهادی و انقلابی، هادی و چراغ راه مردم خداجوی منطقه بود.

اسوه دراخلاق ومنش فردی،بارز درخدمت بی منت به مردم،شاخص در زیً طلبگی ومناعت طبع، استوار در مسیر مجاهدتهای دینی و انقلابی،نستوه در مبارزه علیه ظلم و استبداد و استکبار،نمونه در تربیت نسل صالح ،باصلابت در مواجهه با گژی وانحرافات،خاضع در برابر ضعفا و مستضعفین، قاطع دردفاع راستین از حریم روحانیًت ومرجعیًت و ولایت فقیه وواجد ارزشها و فضایل بیشمار.

اکنون که درسالگرد ارتحال آن عالم مجاهد قرارداریم از بازماندگان شریف وشاگردان و دوستان آن فرهیخته ارجمند و والامقام، لازمست درمعرفی ابعاد شخصیًت درس آموز وعبرت آموزآن فقیدسعید،خاطرات و مشاهدات خود را بازگوکنند.

بویژه در شرایطی که بدخواهان دین و ملًت و روحانیًت در تلاشند تا چهرهء منوًر روحانیًت انقلابی وپاکباخته وخدمتگزار را در اذهان نسل جوان مشوًه کنندوبه عمود خیمه انقلاب اسلامی و ساحت مبارک شاگردان مکتب ائمًهء طاهرین(ع)، به زعم ذهن مالیخولیایی خویش ،هجمه آورده وصدمه برسانند اذهان جامعه رابه قلًه های علم ومعرفت ودیانت ودلسوزی وخدمت ومعنویًت وچراغهای فروزان هدایت امًت ،آشنا کنند.

نتیجه وحاصل این همًت والا ، بی گمان ، خنثی کننده ترفندها وتوطئه های بدخواهان غافل و ناآگاه و یا مزدوران و وابسته به سرویسهای بیگانه خواهدبود.

یادوخاطره حبیب صادق انقلاب اسلامی گرامی وجایگاهش در ساحت قدس الهی متعالی وحشرش با شهداء و اولیاء طاهرین و راهش پر رهرو باد. والسلام

/گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار