در مسیر مبارزه با ویروس کرونا انجام گرفت؛

قرارگاه مردمی مدافعان سلامت استان گلستان اقلام بهداشتی در جهت مقابله با ویروس کرونا را بین بیمارستا ن های استان گلستان توزیع نمود.

فیلم/توزیع اقلام بهداشتی بین بیمارستان های استان توسط قرارگاه مردمی مدافعان سلامت

ارسال نظر

آخرین اخبار