حسینی گفت: با توجه به پیش بینی بارش های هفته آتی و مقدار روان آب موجود رودخانه ها، مقررشد، دریچه های سد بوستان با توجه به ظرفیت خالی ۴۵ درصدی آن تا تصمیمات بعدی بسته باشد.

بسته شدن دریچه های سدهای گلستان برای آبگیری مخازن سدها

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، «سید محسن حسینی» در ششمین جلسه فوق العاده کمیته مدیریت بحران وپدافند غیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در سال 99 گفت: با توجه به پیش بینی بارش های هفته آتی و مقدار روان آب موجود رودخانه ها، مقررشد، دریچه های سد بوستان با توجه به ظرفیت خالی 45 درصدی آن تا تصمیمات بعدی بسته باشد.

 

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: بسته شدن دریچه های خروجی سد وشمگیر از ساعت 14 و آبگیری مخازن فرعی آن و بستن دریچه های خروجی سد گلستان با توجه به ظرفیت خالی 31 درصدی آن از ساعت 20 امروز (شنبه 9 فروردین) تا بررسی بارش آتی که در جلسه بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.

 

وی ادامه داد: بررسی اختلال در رفت و آمد رانندگان بیل های مکانیکی و برخی کارمندان شرکت و پیمانکاران به علت ضوابط اضطراری بیماری روزهای اخیر و گزارش روند احداث دایک حفاظتی گمیشان، لایروبی رودخانه ها و زهکشی ها، ترمیم دیواره های تخریب شده رودخانه ها و نیاز به تنقیه برخی پل ها از دیگر مسائل مطروحه در ششمین جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای گلستان بود.

 

در این جلسه که با حضور سرپرست شرکت و معاونین و مدیران ستادی برگزار شد، گزارش مدیردفتر مطالعات پایه شرکت مبنی بر پیش بینی بارش برای (دوشنبه 11 تا چهارشنبه 13 فروردین) به میزان حداکثر حدود 30 میلیمتر و آب موجود در رودخانه ها بر اساس داده های ایستگاه های هیدرومتری، همچنین گزارش معاون حفاظت و بهره برداری شرکت پیرامون ورودی و خروجی مخازن سدها و گزارش مدیر دفتر بهره برداری از سدها در خصوص آخرین وضعیت حجم مخازن سدها و میزان آب لازم برای شبکه های سدها، بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار