فرماندار گرگان:

فرماندار گرگان گفت: 760میلیاردریال تسهیلات توسعه روستایی برای راه اندازی اشتغال 1000 نفردرشهرستان گرگان جذب شد

جذب تسهیلات توسعه روستایی برای راه اندازی اشتغال 1000 نفردرشهرستان گرگان

به گزارش گلستان 24؛ فرماندار گرگان در ستاد اشتغال این شهرستان گفت: تاکنون چهار هزار و ۲۰۰ شغل معادل ۶۲ درصد سهمیه اشتغال شهرستان گرگان در سامانه رصد به ثبت رسیده است.

فرماندار گرگان ادامه داد: در سال گذشته 460 میلیارد تومان تسهیلات روستایی به استان اختصاص یافت و از این میزان 436 میلیارد تومان اعتبار در بخش روستایی جذب شد که سهم شهرستان گرگان از این اعتبارات 76 میلیارد تومان است. که دراین راستاجاداردازمساعدتهای مدیرکل دفترامورروستایی استانداری تقدیروتشکرنمایم.

حمیدی تاکید کرد: بخشداران موظف هستند دورنمای اشتغال روستایی رادرسال99 برای استفاده هدفمندازامتیازات دولت برای ایجاداشتغال درروستاها با مشارکت دفترامور روستایی استانداری مد نظر قرار دهند.

فرماندار گرگان یادآور شد: اگر به هر دلیلی سامانه رصد دچار مشکل شد مدیران ادارات باید از میزان تحقق ثبت اشتغال خود مطلع باشندوان رابه دبیرخانه ستاداشتغال شهرستان گزارش نمایند

حمیدی گفت: سهمیه اشتغال برخی از ادارات بسیار پایین است که هیچ توجیهی برای چنین عملکردی پذیرفته نیست.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار