رئیس اداره اندازه شناسی، استاندارد گلستان از اجباری شدن استاندارد پلکان های برقی خبر داد.

استاندارد پلکان های برقی، اجباری شد
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدجابر صفایی رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌های استاندارد گلستان گفت: با توجه به توسعه مراکز تجاری و افزایش نصب و استفاده از پلکان‌های برقی برای سهولت جابجایی افراد در طبقات مختلف این مراکز، اهمیت ایمنی استفاده کنندگان از این وسیله، از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، بیش از پیش احساس و این امر منجر به ارائه پیشنهاد اجباری شدن استاندارد پلکان‌های برقی از سوی این سازمان به شورای عالی استاندارد شد.

اوافزود: بنا به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران، در صد و دهمین جلسه شورای عالی استاندارد مورخ ۱۹ / ۰۶ / ۱۳۹۷، پلکان‌های برقی و پیاده رو‌های متحرک، مشمول اجرای اجباری استاندارد قرار گرفت.

صفایی اضافه کرد: به دنبال این رویداد، استاندارد ملی «پلکان‌های برقی و پیاده رو‌های متحرک» از اول اردیبهشت ۱۳۹۹ بر مبنای تاریخ صدور پروانه و یا سایر مجوز‌های قانونی ساختمان، اجباری اعلام شد.

او گفت: به این معنی که چنان چه پلکان برقی در ساختمانی نصب گردد که تاریخ صدور پروانه ساخت آن ۰۱ / ۰۲ / ۱۳۹۹ و بعد از آن است؛ اخذ تأییدیه ایمنی برای آن پلکان اجباری خواهد بود.

صفایی گفت: مطابق ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالا‌ها و خدماتی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالا‌ها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان ملی استاندارد ایران، ممنوع است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار