مبلّغ دینی گفت: به اعتقاد امام راحل، سِرّ عمده ابتلا مؤمنین به بلا و امتحان، محبت خدا است که باعث ارتقاء، تکامل و تقرب آنان به حق خواهد شد.

نقش ابتلاء به شدائد در تقویت روحانی انسان با تاکید بر آراء امام خمینی(ره)

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از «حوزه» از گرگان، در ایام سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) جلسه هم اندیشی با عنوان «نقش ابتلاء به شدائد در تقویت روحانی انسان با تأکید بر آراء امام خمینی(ره)» با حضور معاونان و کارکنان مدرسه علمیه عالی الزهرا(س) گرگان برگزار شد.

در ابتدای جلسه، خانم ربابه کابوسی ابتلا را به معنای «گرفتار شدن، آزمودن و امتحان کردن» دانست و گفت: براساس دیدگاه امام خمینی(ره) هر چه از ناملایمات، شداید و امور مقابل آنها به بندگان می رسد، اختبار و آزمون حق به شمار می آید.

وی با استناد به کلام حضرت امام(ره) بلا را معرفت بخش نامید و ادامه داد: نزول بلا برای کسی که صاحب تعقل است ادراک این امر است که هیچ پیشامدی پوچ و تهی از حقیقت و حکمت نخواهد بود، لذا هدفی برتر در پسِ جریانات عالم و در باطن نعمات و نقمات نهفته است.

مبلّغ مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان با بیان این که ابتلائات جوهر واقعی هر فرد را آشکار می کند و افراد براساس قابلیت های خویش راه تکامل را پیدا خواهد کرد، اضافه کرد: کسانی که شایستگی وصول به قرب حق را دارند بدین وسیله ارتقا می یابند ولی کسانی که قابلیت این قرب را دارا نیستند، مسیر ضلالت را خواهند پیمود؛ لذا ابتلائات امتیاز دهنده افراد و جداسازنده آنان براساس قابلیت ها بشمار می رود.

کابوسی تصریح کرد: ناامیدی، عصیان و نیز صبر و پایداری از عملکرد افراد در برخورد با ابتلائات است، امام خمینی(ره) ضمن تاکید بر صبر در ابتلائات، توصیه داشتند که در پیشامدهای ناگوار، مَشقّات عبادات و نیز تلخی ترک لذات نفسانیه صبر کنند.   

در ادامه این نشست هم اندیشی، خانم مریم علیجانی با استناد به روایتی از امام علی(ع)، بلا را برای ستمگران تأدیب و سازندگی روحی و یا جبران گناهان و موجب ایمنی از عذاب اخروی، برای مؤمنان امتحان و برای پیامبران مقام و درجه دانست و افزود: از نظر حضرت امام(ره)، امتحان، امتیاز واقعی بشر از یکدیگر است نه علم به آن، به این معنا که مومنان با «امتحان» به کمال و ترقی روحی می رسند و اشقیا در گناه غرق خواهند شد، به اعتقاد امام راحل، سِرّ عمده ابتلا مومنین به بلا و امتحان، محبت خدا است که باعث ارتقاء، تکامل و تقرب آنان به حق خواهد شد.

همچنین خانم زهره میراحمدی، مبلغ حوزه نیز پرهیز از دنیا و قرار گرفتن در مسیر کمال را از فلسفه های ابتلا به بلا ذکر کرد و گفت: ابتلا به شداید و ناملایمات در صورتی سازنده و مثبت خواهد بود که در مواجهه با آن بهترین عملکرد اتخاذ شود، مواجهه درست با شداید، مربی انسان و موجب ارتقای درجات معنوی می شود.

خانم مریم میرکریمی در ادامه، خطاب به حاضرین با تاکید بر مطالعه کتاب اربعین حدیث امام خمینی(ره) و توجه و تمرکز بر آن، بیان کرد: زندگی دنیا بدون بلا و آزمایش نیست زیرا اگر نباشد هدف خلقت لغو و بیهوده می شود.

وی با اشاره به اینکه هر نوع حرکت انسان در دنیا نوعی بلا و آزمایش و وسیله ای برای قرب یا عدم قرب به خداوند است، افزود: بلا هم در نعمت و هم در نقمت و سختی هاست، در رابطه با انسان مؤمن بلاها گاهی باعث مغفرت می شود و گاهی موجب ارتقاء درجه و کمال، ولی در مورد انبیای الهی و انسان های معصوم، تنها موجب کمال آنان خواهد شد.

مدیر مجموعه حوزوی الزهرا(س) گرگان با استناد به کتاب اربعین حدیث امام(ره) در بیان این مطلب که بلا چگونه موجب کمال خواهد شد، اضافه کرد: بوسیله بلا محبت انسان به دنیا کم می شود و هرگاه  محبت به دنیا کم شود، محبت به خدا بیشتر شده و موجب کمال انسان خواهد شد.

میرکریمی گفت: گاهی بلاها متناسب با عملکرد انسان است که باید سبک زندگی را تغییر داده و براساس عقلانیت زندگی شود ولی گاهی بلاها از ناحیه خداوند است، همچون از دست دادن پدر یا مادر و ... که در این موارد باید نگرش و بینش انسان عوض شود و با توجه و رعایت به این اصل است که بلا و شدائد موجب تقویت روحی انسان خواهد شد.

در پایان خانم لادن یونسی، کارشناس آموزش مدرسه علمیه الزهرا(س) گرگان به عنوان دبیر این نشست به جمع بندی مطالب پرداخت و اظهار کرد: بلا و مشکلاتی که از راه نعمات یا نقمات بر انسان عارض می شود، امتحان و آزمایشی است که یا باعث قرب و رشد انسان و به عبارتی موجب صعود و یا عامل سقوط او خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار