آبروان گفت: برخی از کشاورزان چندین سم را همراه با کودهای ریز مغذی مخلوط می کنند و این مهم باعث می شود که کارایی سم کم شود و آفت نیز نسبت به این سموم از خود مقاومت نشان می دهند.

ترکیب سموم کشاورزی با یکدیگر کارایی آن را کاهش می دهد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از شبستان از گرگان، «محمد آبروان» صبح امروز (یکشنبه ۵ مرداد) در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تله های نوری جذب کننده مگس مدیترانه در مزارع و باغات استان کماکان نشان می دهد که هنوز شیوع این آفت در استان گلستان وجود دارد.

 

کارشناس حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گلستان به سمپاشی مزارع و باغات برای مقابله با مگس مدیترانه ای تأکید کرد و ادامه داد: به باغداران تأکید می کنیم که این آفت خطرناک است و در صورت عدم توجه به آن خسارت سنگینی را به باغات وارد می کند.

 

وی تأکید کرد: کشاورزان در راستای مقابله با مگس مدیترانه ای اقدام کنند و از نظر کارشناسان بهره ببرند.

 

آبروان افزود: در مزارع پنبه و سویا به ویژه مزارعی که در مجاورت محصول کلزا قرار داشتند آفت سنک بذر خوار کلزا در جمعیت زیاد در کاه و کلاش کلزا تکثیر شده است و می تواند وارد مزارع پنبه و سویا شود و می توانند برای این محصول خسارت به بار بیاورد.

 

وی بیان کرد: برخی از کشاورزان چندین سم را همراه با کودهای ریز مغذی مخلوط می کنند و این مهم باعث می شود که کارایی سم کم شود و آفت نیز نسبت به این سموم از خود مقاومت نشان دهد و باید کشاورزان با نظر کشاورزان نسبت به سمپاشی و انتخاب سم اقدام کنند.

 

کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: کشاورزان برای سمپاشی براساس نظر کارشناسان اقدام کرده و از سموم مجاز استفاده کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار