سرپرست دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: میانگین بارندگی استان در تیر ماه سال جاری نسبت به سال گذشته، ۸۶ درصد و نسبت به دوره درازمدت بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

افزایش میانگین بارندگی استان در تیر ماه ۹۹
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای گلستان، حسن فراز جو سرپرست دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: میانگین بارندگی استان از ابتدای سال آبی (مهر ۹۸) تا پایان تیر ۹۹ حدود ۴۸۹ میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۳۱ درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

او افزود: میانگین بارندگی دوره مذکور در حوضه آبریز گرگانرود حدود ۶۱۵ میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۳۱ درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت، حدود ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد، این مقدار در حوضه ابریز قره سو حدود ۶۱۴ میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۲۴ درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

فرازجو گفت: بیشترین مقدار میانگین بارندگی از ابتدای سال آبی (مهر ۹۸) تا پایان تیر ۹۹ در حوضه آبریز خلیج گرگان ثبت شده است که حدود ۷۰۴ میلیمتر است و نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۲۷ درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین دوره زمانی، بیشترین مقدار تجمعی بارندگی نقطه‌ای نیز در ایستگاه لزوره مینودشت به مقدار ۹۵۵ میلیمتر اعلام شده است.

او ادامه داد: در دوره مذکور، آبدهی سرشاخه‌های رودخانه گرگانرود در ایستگاه آب سنجی تمر قره قوزی، حدود ۴۸ میلیون متر مکعب می‌باشد که نسبت به دوره درازمدت حدود ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این مقدار در سرشاخه‌های رودخانه قره سو در ایستگاه آب سنجی گرمابدشت حدود ۱۶ میلیون متر مکعب می‌باشد که نسبت به دوره درازمدت حدود ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار