معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و هیئت همراه از پایگاه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی شهرستان گرگان بازدید به عمل آوردند.

ارزیابی ۶۰ درصد از نوآموزان بدو ورود به دبستان استان گلستان انجام گردیده است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، پیش از ظهر امروز، دوشنبه 27 مرداد ماه 99 سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و هیئت همراه از پایگاه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان شهرستان گرگان بازدید به عمل آوردند.

سید جواد حسینی در حاشیه بازدید از پایگاه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی شهرستان گرگان اظهار داشت: ۵۱۰هزار از نوآموزان معادل با ۵۰ درصد نیز تاکنون مورد ارزیابی و سنجش در سراسر کشور قرار گرفته اند.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: تاکنون ۸۸۵ هزار نفر از نوآموزان بدو ورود به دبستان معادل با ۸۵ درصد برای سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی در کشور نوبت گیری کرده اند.
معاون وزیر با اشاره به آمار سنجش استان گلستان اظهار داشت: ۷۴ درصد نوبت گیری نوآموزان بدو ورود به دبستان در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی در استان گلستان انجام شده است و ۶۰‌ درصد نیز ارزیابی شده اند.
حسینی با بیان اینکه سنجش در تمامی پایگاه ها با تدابیر کامل بهداشتی انجام می شود اظهار داشت: دو شیفته شدن پایگاه ها و فعالیت این پایگاه ها در روز های جمعه به تسریع روند سنجش می تواند کمک کند.
وی افزود: ۲۰۰ پایگاه به پایگاه‌های سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در سال‌ جاری اضافه شده است.
حسینی ادامه داد: پیش‌بینی اتاق انتظار برای والدین، افزایش زمان سنجش از ۱۵ به ۳۰ دقیقه، افزایش ساعت کار پایگاه‌ها از ۴ به ۵ ساعت، پرداخت الکترونیکی وجه سنجش، امکان دوشیفته شدن پایگاه‌ها، الزام کادر سنجش به استفاده از ماسک و دستکش و ضدعفونی مداوم پایگاه‌ از اقداماتی است که امسال در طرح سنجش انجام شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار