شورای عالی شهرسازی با افزایش ۴۸ هکتاری مساحت شهر گرگان برای اجرای طرح ملی مسکن موافقت کرد.

محدوده شهر گرگان برای اجرای طرح ملی مسکن ۴۸ هکتار افزایش یافت

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۳۰ تیر ماه امسال، مصوبه ۲۸ اسفد ۹۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان (الحاق ۴۸ هکتار اراضی سازمان ملی زمین و مسکن به محدوده شهر جهت طرح اقدام ملی تولید مسکن) را مورد بررسی قرار داد و ضمن توجه به صورت جلسه ۲۵ تیر ۹۹ کمیته فنی شماره یک این شورای عالی با الحاق مذکور، منوط به تحقق موارد زیر و صرفاً جهت اختصاص به اقدام ملی تولید مسکن موافقت کرد:

۱- موضوع در قالب تدقیق خط محدوده طرح تفصیلی و به صورت یکپارچه با حذف اراضی زراعی و باغی مازاد داخل محدوده شهر پس از اخذ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان توسط دبیر شورای عالی ابلاغ شود.

۲- نقشه تفکیکی اراضی مذکور با تأمین سرانه‌های خدماتی در حد طرح جامع شهر گرگان تهیه و به تصویب کمیسیون ماده پنج شهر گرگان برسد.

ضمناً با توجه به اینکه افق طرح جامع شهر گرگان در سال ۱۴۰۰ پایان می‌پذیرد، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری مجاز به پذیرش پرونده‌های موردی الحاق به محدوده گرگان تا تصویب طرح تجدید نظر طرح جامع نخواهد بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار