سال گذشته قریب به ۳۷ هزار هکتار جو در شهرستان گمیشان کشت شد و امسال برای کشت جو در همین سطح از اراضی نیاز به ۵۷۰ تن بذر جو ضروری است که تاکنون نزدیک به ۳۵۰ تن به کشاورزان تحویل شد اما هنوز بسیاری از کشاورزان نتوانستند بذر جو تهیه کنند و زمین هایشان بدون کشت مانده است.

کشاورزان گمیشان بذر گندم و جو ندارند !

به گزارش گلستان ۲۴؛ داستانی غم انگیز تر از جو، برای بذر گندم هم وجود دارد. فعلا کمتر از ۶۰۰ تن بذر گندم به کشاورزان گمیشان تحویل شد و نیاز است تا بیش از یکهزار و ۱۰۰ تن دیگر به کشاورزان منتظر و نگران تحویل شود تا ظرفیت کشت گندم در این شهرستان تکمیل شود هر چند، حال که فصل کشت جو رو به پایان است؛ زمینهایی که قرار بود جو کشت شود؛ ناچار نیاز به بذر گندم خواهند داشت و نیاز بذر گندم در این شهرستان دو چندان خواهد شد.

ناتوانی جهاد کشاورزی در تامین بذر و افزایش نگرانی کشاورزان سبب شده است کشاورزان مجبور شوند بذر محصول را هر کیلو ۲ هزار تومان بالاتر از نرخ دولتی از دلالان تهیه کنند.

اگر‌چه مدیر جهاد کشاورزی گمیشان بنا بر قول مدیران ستادی خود گفته است که به زودی بذر مورد نیاز تامین و به کشاورزان تحویل می شود؛ اما پاسخگویی به چند سوال از سوی مدیران ارشد جهاد کشاورزی گلستان خالی از لطف نیست؛

۱_ چرا بذر جو به اندازه کافی پیش بینی و تامین نشده است؟

۲_ دقیقاً وظیفه سازمان شما در قبال کشاورزان چیست؟

۳_ تکلیف کشاورزانی که زمین هایشان بدون کشت جو باقی مانده است؛ چیست؟

۴_ چرا بذر گندم از ابتدای زمان کشت به کشاورزان تحویل نمی شود که بتوانند بدون استرس و نگرانی اقدام به کشت کنند؟

۵_ آیا ممکن است اگر بذر گندم متناسب با شرایط اقلیمی گمیشان تامین نشود؛ بذر مازاد و نامناسب شهرهای دیگر به کشاورزان گمیشان تحویل شود؟

۶_ تکلیف آندسته از کشاورزان بندرگز و نوکنده و کردکوی که سال گذشته به ناچار از بذر سنواتی و بعد از آن هم بذرهای نامناسب معراج و مروارید استفاده کرده اند؛ چه شد؟

۷_ آیا تراژدی بذرهای نامناسب سال قبل امسال هم تکرار می شود؟

پی نوشت:

کشاورزان فقط بذرهای مورد تایید مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان را دریافت کنند و کیسه های بذر را نزد خود نگه دارند تا بعداً متهم به بی دانشی و جهل و بی تخصصی و تعابیر دیگر نشوند؛ هر چند همه می دانیم که از زمان آدم و حوا گندم و جو کشت می شد و هیچ کشاورزی نه مدرک دکترا داشت و نه عنوانش مهندس و کارشناس بود !

 

ارسال نظر

آخرین اخبار