جلسه شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با حضور مدیر و کارشناسان ستاد اقامه نماز استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای شورای اقامه نماز آن اداره کل برگزار شد.

جلسه شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان برگزار شد

این جلسه با هدف هم اندیشی و ارائه برنامه ها و پیشنهاد ها درباره ترویج فرهنگ نورانی نماز در قالب تفاهم نامه ی منعقده شورای اقامه نماز اداره کل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود صورت گرفت.

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان گلستان، جلسه شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با حضور مدیر و کارشناسان ستاد اقامه نماز استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای شورای اقامه نماز آن اداره کل برگزار شد.

این جلسه با هدف هم اندیشی و ارائه برنامه ها و پیشنهاد ها درباره ترویج فرهنگ نورانی نماز در قالب تفاهم نامه ی منعقده شورای اقامه نماز اداره کل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود صورت گرفت.

مدیر ستاد اقامه نماز در این جلسه ضمن تشکر از زحمات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت برداشتن گام های مثبت در حوزه اقامه نماز که یکی از وظایف اصلی حکومت اسلامی است، از نگاه کاملا فرهنگی، تبلیغی و ترویجی آن اداره کل در حوزه اقامه نماز قدردانی نمود.

وی گفت: با ابزار فرهنگ و هنر می توانیم فریضه نماز را ترویج داده و فرهنگ سازی کنیم و با انجام فعالیت های فرهنگی و هنری عملکرد مناسبی را ارائه نماییم.

محمدی در ادامه اظهارنمود: نماز یکی از معروفترین معروف هاست که ما وظیفه داریم در حد توان و امکانات در جامعه و پیرامون خود در جهت این فریضه الهی ترویج و تبلیغ نماییم.

در پایان این جلسه در خصوص پیش بینی ها و پیشنهاد های اعضا در خصوص فعالیت های مرتبط با نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار