مدیر حوزه علمیه اهل سنت حامد قره تپه ترکمن استان گلستان، اظهار داشت: امت اسلامی بیش از هر زمانی نیاز به همنشینی و تجمعات فراملی دارد؛ هدف از این همنشینی ها میان علما و اندیشمندان جهان اسلام گسترش فرهنگ وحدت و نزدیکی میان مسلمانان است.

گسترش فرهنگ وحدت و تقریب؛ راهکار حفظ اسلام

به گزارش گلستان ۲۴؛ آخوند حاج عبدالجبار میرابی مدیر حوزه علمیه اهل سنت حامد قره تپه ترکمن استان گلستان در گفتگو با خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب با اشاره به تاکیدات قرآن کریم نسبت به اهمیت دادن مسلمین به فرائض و وظایف خویش، اذعان داشت: خداوند متعال در قرآن کریم