استاد جامعه المصطفی گلستان:

مجتبی طالبی با بیان اینکه ادبیات فارسی نقش مهمی در تمدن نوین اسلامی دارد، گفت: البته قدری پیوند ادبیات و حکمت در دوران ما کمرنگ شده ، یعنی شاعران با فلسفه و حکمت و فلاسفه با هنر بیگانه اند.

ادبیات فارسی پایه تمدن نوین اسلامی است / انتقاد از بیگانگی فلاسفه با هنر و شاعران با حکمت

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما ؛ "مجتبی طالبی" صبح امروز سه شنبه در نشست علمی جامعه المصطفی گرگان با موضوع ادبیات و فلسفه اظهار داشت :  دو پایه  اصلی شعر و ادبیات در اسلام اول "ایمان"  است بر اساس آیات پایانی سوره شعراء و دوم بر اساس روایات اسلامی "حکمت" می باشد .

طالبی افزود : در طول تاریخ زبان و ادبیات فارسی، بزرگترین ادبا و شعرا که کلامشان ماندگار شده است ، اهل حکمت بوده اند و خود را در فسلفه و عرفان قوی ساختند.

وی با اشاره به اینکه  نزدیکترین ساحت برای بیان هنرمندانه اندیشه شعر است ، تصریح کرد : درست است که بخاطر جهانی بودن زبان اسلام و زبان علم در دوران تمدن اسلامی،زبان اصلی عربی بوده است اما قطعا دومین زبان هنر و اندیشه درجهان اسلام بلکه حتی از جهاتی زبان اول زبان و ادبیات فارسی بوده است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد : هم ابن سینا ، هم فارابی ، هم شیخ اشراق، هم ملاصدرا و ... هم کتاب عربی دارند و هم کتاب و حتی شعر به زبان فارسی ، که در آنها ادب و هنر موج می زند، این وجهی است که کمتر به آن توجه شده است.

طالبی گفت: سیر فلسفه درجهان اسلام حرکت از فلسفه ی یونانی به سوی حکمت قرآنی بوده است.

وی تاکید کرد : زبان و ادبیات فارسی،دومین زبان مهم جهان اسلام است ، بزرگان تمام مکتب های مهم فلسفی جهان اسلام نظیر مشائی.اشراقی و حکمت متعالیه در تبیین هنرمندانه نظرات خود خصوصا دیدگاه های عرفانی و اشراقی و تعلیمی و گاهی حتی فلسفی  از شعر فارسی و عربی استفاده کردند.

طالبی با بیان اینکه حتی نثر فلاسفه ی بزرگ ما(در سه مکتب بزرگ فلسفی ) نثری هنرمندانه و ادبی است (چه در نثر عربی و چه در نثر فارسی) ادامه داد : ادبیات ،سخنگوی خوبی برای حکمت( فلسفه و عرفان ) بوده است و فلسفه و عرفان ( حکمت ) برغنای ادبیات افزوده است.

استاد جامعه المصطفی استان گلستان یادآور شد : در مسیر تمدن نوین اسلامی و در بیان فلسفه و عرفان ، باید بازهم به طرف ادبیات برویم ، مخصوصا گونه های مثل داستان کوتاه , رمان , نمایشنامه , فیلم نامه , تکست های خلاقانه , ادبیات کودک و نوجوان و ... که نیاز ماست.

طالبی افزود : پیوند حکمت ( فلسفه و عرفان ) با ادبیات ( نظم و نثر )در تمام دوران برکات بسیاری داشته است البته قدری در روزگار ما این مسئله کم رنگ شده . یعنی شاعران با فلسفه و حکمت و فلاسفه با هنر بیگانه اند .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار