مدیرکل بهزیستی گلستان:

حسینی گفت: در ادامه طرح ملی واکسیناسیون سالمندان تحت پوشش بهزیستی علیه ویروس منحوس کرونا استان گلستان نیز اقدام به تزریق این واکسن به جامعه هدف این طرح کرد.

طرح ملی واکسیناسیون سالمندان تحت پوشش بهزیستی گلستان آغاز شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی گلستان، «سیدمهدی حسینی» گفت: امروز و با کمک و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان مرحله اول تزریق واکسن ویروس کرونا برای سالمندان تحت پوشش بهزیستی آغاز شد.

 

مدیرکل بهزیستی گلستان افزود: در اولین روز این اقدام 70 نفر واکسینه شدند که از این تعداد 26 نفر پرسنل مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان و 44 نفر نیز از سالمندان عزیز تحت پوشش ما بوده اند.

 

وی تصریح کرد: تزریق این واکسن در دو مرحله بوده که حدود 14 روز دیگر مرحله دوم آن تزریق می شود.

 

مدیرکل بهزیستی گلستان ادامه داد: در آغاز سال جدید نیز تمام مراکز و کادر آن طبق برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر ویروس کرونا واکسینه می شوند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار