حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ،کود‌های بیولوژیک (زیستی) کود‌هایی هستند که از طبیعت و خاک‌های حاصلخیز جداسازی و تکثیر شده‌اند و در زمان کاشت با بذر آغشته می‌شوند.

توزیع45000 لیتر بذر مال روی برای مصرف بذر گندم در گلستان
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، وی افزود: این کود‌ها با فعالیت در اطراف بذر، عناصر فسفر و پتاسیم موجود در خاک را برای گیاه به شکل قابل جذب در می‌آورند.

هزار جریبی افزود با وجود اینکه قیمت این کود‌ها در مقایسه با کود‌های شیمیایی بسیار کم است، تاثیر آن‌ها در افزایش عملکرد قابل قبول و موثر است.

وی  تاکید کرد: از آغاز توزیع بذر گندم تاکنون، برای مصرف همراه با بذر در45000 لیتر  با برش شهرستانی توسط  مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی  استان برای شرکت  تولید کنندگان بذر گندم و جو  استان وبرای مصرف بذر مال حین  بوجاری  بذر توزیع  شده است.

  وادامه داد: امید است با آگاهی هر چه بیشتر کشاورزان نسبت به تاثیر کود‌های زیستی بر افزایش عملکرد، مصرف این گونه کود‌ها افزایش یابد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار