اداره کل آموزش و پرورش گلستان برگزار می کند:

اداره کل آموزش و پرورش گلستان در نظر دارد با همکاری معلمان و دانش آموزان، از خاطرات جالب وجذاب آنان درخصوص آموزش در فضای مجازی شاد کلیپ تهیه نماید.

تهیه کلیپ از خاطرات جالب وجذاب معلمان ودانش آموزان درخصوص آموزش در فضای مجازی شاد

به گزارش گلستان ۲۴؛ اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان جهت به تصویر درآوردن فعالیت های آموزشی معلمان در نظر دارد کلیپی از خاطرات جالب وجذاب معلمان ودانش آموزان درخصوص آموزش در فضای مجازی شاد تهیه نماید.

از علاقمندان دعوت می شود با استفاده از موبایل فیلم خاطرات جذاب خود را در حداکثر ۲ دقیقه  به صورت افقی تصویر برداری و تا تاریخ ۲۲ فروردین   1400 به ادمین کانال آپ آنلاین در شاد به آدرس: @APGonline ارسال نمایند.

شایان ذکر است: از صاحبان آثار برگزیده در هفته گرامیداشت مقام معلم تقدیر به عمل خواهد آمد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار