عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با حضور در مرکز ارتباطات مردمی سامد (سامانه 111) در گرگان؛ پاسخ گوی سوالات اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و مردم شریف گلستان خواهد بود.


«عادله کشمیری» با حضور در مرکز سامد پاسخگوی گلستانی ها خواهد بود

به گزارش گلستان ۲۴؛ عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با حضور در مرکز ارتباطات مردمی سامد (سامانه 111) در گرگان؛ پاسخ گوی سوالات اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و مردم شریف گلستان خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان عادله کشمیری در روز چهار شنبه اول اردیبهشت ماه 1400 از ساعت 10 تا 12  صبح در سامانه سامد حضور خواهد یافت و گلستانی های عزیز می توانند با تماس با شماره تلفن 111 با کد 2سوالات و دغدغه های خود را مطرح کنند.  

یادآوری می شود پاسخگویی و دیدار عمومی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در روزهای سه شنبه هر هفته انجام می پذیرد و تمامی کارکنان این اداره کل طبق شرح وظایف ذاتی ملزم به پاسخگویی و ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف استان هستند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار