مدیرکل کمیته امداد گلستان :

بابایی گفت: حق بیمه تامین اجتماعی دو هزار و ۴۳۵ مددجوی گلستانی با هدف توانمند سازی و بهره مندی از مستمری بازنشستگی توسط کمیته امداد استان پرداخت شد.

حق بیمه تامین اجتماعی برای ۲۴۳۵مددجوی گلستانی پرداخت شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما؛ عیسی بابایی اظهار کرد: حق بیمه تامین اجتماعی دو هزار و 435 مددجوی تحت حمایت این نهاد در سال ۹۹ با تخصیص اعتبار ۴ میلیارد و ۵۷۶ میلیون تومان برای بهره مندی از مزایای بیمه بازنشستگی ،فوت و از کار افتادگی پرداخت شد.

وی با اشاره به گسترش چتر حمایتی کمیته امداد برای مددجویان، افزود: دو گروه از مددجویان شامل زنان سرپرست خانوار ۴۵ تا ۵۰ سال و مجریان طرحهای اشتغال و خودکفایی ۱۸ تا ۵۰ سال در حال حاضر از این خدمت بهره مند می شوند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان ادامه داد: براین اساس زنان تا ۵۵ سال و آقایان تا ۶۰ سالگی در صورت پرداخت حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه، مستمری بگیر تامین اجتماعی و از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج می شوند.

بابایی افزود: در سال ۹۹، حق بیمه تامین اجتماعی یک هزار و 853 زن سرپرست خانوار و ۵۸۲ مجری طرح اشتغال تحت حمایت کمیته امداد واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: بیمه های اجتماعی به عنوان یکی از اساسی ترین برنامه های این نهاد برای تامین امنیت اقتصادی مددجویان است که تضمین کننده آسایش و رفاه این افراد در آتیه را فراهم می کند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به نگاه بلندمدت این نهاد به منظور توانمندسازی مددجویان افزود: در سال ۹۹ برای تعداد ۲۷۶ نفر شامل ۲۲۲ نفر زن سرپرست خانوار و ۵۴ نفر از مجریان طرحهای اشتغال که دارای ۹ سال سابقه بیمه پردازی و ۵۵ سال سن بودند، مبلغ یک میلیارد و۴۵۰ میلیون تومان بصورت بلاعوض اختصاص و بمنظور خرید سنوات یکسال باقی مانده، با هدف توانمند سازی وخروج پایدار از چرخه حمایت امداد، بحساب تامین اجتماعی شد که این مددجویان مشمول دریافت مستمری بازنشستگی و از خدمات مربوطه نیز بهره مند شدند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار