این بیماری اگرچه عمدتا یک بیماری تنفسی در نظر گرفته می‌شود، اما یک چهارم بیماران علائم دیگری نیز دارند که اغلب مربوط به دستگاه گوارش یا سیستم عصبی است.

چگونه کروناویروس جدید، لوزالمعده را آلوده می‌کند؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از بهداشت نیوز، بسیاری از سلولهای دیگر بدن علاوه بر سلولهای اپیتلیال آلوئول ریه، گیرنده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین 2 (ACE2) را بیان می‌کنند مانند قلب، لوزالمعده، دستگاه گوارش، کلیه، بیضه. و مطالعات نشان داد که ویروس قلب، سلولهای پوشش درونی  عروقی، کلیه، کبد و لوزالمعده را آلوده می‌کند.در برخی موارد، بیماران کووید19 التهاب حاد لوزالمعده را نشان می‌دهند. 

برای درک چگونگی آلوده شدن لوزالمعده توسط کروناویروس جدید و بررسی تاثیرات آن، تیمی از محققان از سلولهای بنیادی پرتوان القایی استفاده کرده و تغییرات سلولی و مولکولی پس از عفونت را تجزیه و تحلیل کردند.

آنها برای اولین بار با شواهد اثبات وجود ویروس در بافت لوزالمعده پس از مرگ موارد تایید شده کووید19 انسانی نشان می‌دهند که کرونا ویروس جدید می‌تواند به طور مستقیم سلولهای لوزالمعده مشتق شده از iPSC انسان را آلوده کند.

دریافتند که عفونت کرونا ویروس2 در آلوده کردن سلولهای لوزالمعده مشتق از iPSC باعث افزایش یک سیتوکین التهابی مهم، CXCL۱۲ می‌شود. که در اختلال عملکرد پانکراس نقش دارد.

 مشاهده کردند که کرونا ویروس جدید ماشین ریبوزومی را در سلولهای پانکراس ربوده و همچنین بیان برخی از ژن‌های پاسخ استرس مجرای لوزالمعده را افزایش می‌دهد. به طور برجسته، ژن‌های  CXCL۱۲ ۱NFKBو ۳STAT در مقایسه با گروه کنترل تنظیم قابل توجهی نشان دادند.

تجزیه و تحلیل همانند‌سازی ویروس فعال و بیماری‌های مرتبط با کووید19 مربوط به پانکراس را نشان داد. روند هدف قرار دادن پروتئین SRP تنظیم مجدد شد، و نشان می‌دهد که اجزای سلول میزبان برای تکثیر ویروس مورد استفاده مجدد قرار گرفته است.

از آنجا که سلولهای اولیه پانکراس انسانی تا حد زیادی غیرقابل دسترسی هستند، محققان روشهای جدیدی برای تولید اجداد پانکراس از سلولهای بنیادی پرتوان انسان (iPSC) ایجاد کردند که می‌تواند به سلولهای غدد درون‌ریز (سلولهای β جزایر) و سلولهای برون‌ریز (آسینار و مجرای) متمایز شود.

از نتایج مطالعات تعیین توالی RNA، ثابت کردند که پانکراس، به ویژه محفظه برون‌ریز، بیان بالایی از ACE2 دارد. جنسیت و سن هیچ تفاوتی در بیان گیرنده‌های ACE2 ندارند. در زمینه لوزالمعده غدد درون‌ریز، کاملاً ثابت شده است که بیماران مبتلا به دیابت نوع I و II خطر بیشتری برای مرگ و میر ناشی از کووید19 دارند.

محققان نشان می‌دهند که سلولهای لوزالمعده از جمله غدد درون‌ریز و سلولهای برون‌ریز در معرض عفونت کروناویروس جدید هستند و در نتیجه باعث اختلالات ریخت‌شناختی و همچنین بیان شاخص‌های کلیدی می‌شوند.

مدل مبتنی بر iPSC که در اینجا شرح داده شده، بستر جدید با ارزشی را برای درک پاسخهای سلولی خاص لوزالمعده به کروناویروس2 و همچنین توسعه داروهای ضد ویروسی علیه کروناویروس جدید فراهم می‌کند. محققان می‌گویند: به طور بالقوه یک بستر عالی برای غربالگری داروهای ضد ویروسی اختصاصی غدد درون‌ریز و لوزالمعده ایجاد می‌کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار