معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گلستان خبر داد:

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گلستان، در مورد ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدرسه ی خوانا خبرداد.

ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدرسه ی خوانا

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، در نشستی که با حضور مسئولین آموزش ابتدایی و سرگروه های آموزشی استان برگزار شد، نحوه ی ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه خوانا بر اساس شیوه نامه، سنجه های ارزیابی و آزمون، مورد بررسی قرار گرفت.

در همین راستا، سیده هما عقیلی، معاون آموزش ابتدایی استان اظهار داشت: در سال تحصیلی 1400-99 بسته تحولی مدرسه ی خوانا در 5 درصد از مدارس استان به اجرا درآمد؛ وی هدف از اجرای این بسته را کسب و بهبود مهارت های چهارگانه زبانی و آداب و مهارت های زندگی عنوان کرد.

 معاون آموزش ابتدایی استان  با اشاره به اینکه ده درصد مدارس مجری، مورد ارزشیابی قرار می گیرند، گفت: هدف اصلی از ارزشیابی شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح و معطوف به نتایج گروهی دانش آموزان است و مسئولیت ارزشیابی از پیشرفت دانش آموزان در این طرح بر عهده تیمی از مدرسان استانی مدرسه خوانا و سرگروه های آموزشی و با هدایت حوزه آموزش ابتدایی استان است.

عقیلی افزود: نحوه ی ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه خوانا  بر اساس شیوه نامه، سنجه های ارزیابی و آزمون بوده و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه خوانا در هفته ی پایانی اردیبهشت ماه و هفته اول خردادماه انجام می شود.

همچنین، ارزشیابی در مناطق آبی و سفید از نظر شیوع کرونا به صورت حضوری و برای مناطق زرد، نارنجی و قرمز به صورت مجازی برگزار می گردد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار