برنامه قطع برق در استان گلستان را به تفکیک گروه و زمانبندی منتشر شد.

برنامه قطعی برق 1400 در استان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، برنامه قطع برق در استان گلستان را به تفکیک گروه و زمانبندی منتشر شد.

در این راستا ابتدا شهر و منطقه خود را در گروه بندی ها جستجو کنید و زمان قطعی برق در این گروه را در روزهای مختلف خرداد ماه مشاهده کنید.

a

b

c

d

h

l

m

pr1400

v

ارسال نظر

آخرین اخبار