معاون آب منطقه‌ای گلستان:

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: سطح زیر کشت اراضی کشاورزی استان با توجه به خشکسالی سال جاری باید کاهش داده شود و توصیه می شود کشاورزان در اراضی کشاورزی وابسته به چاه ها حداقل ۲۰ درصد و در اراضی وابسته به آبیاری سطحی حداقل ۵۰ درصد کاهش سطح زیر کشت را در دستور کار خود قرار دهند تا دچار خسران نشوند.

کاهش حداقل ۲۰ درصد سطح زیر کشت در گلستان ضروری است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایسنا، جواد تیموری اظهار کرد: در پایان اردیبهشت ماه سال جاری تنها حدود ۲۹ درصد ظرفیت مخازن سدهای استان پرآب بوده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این میزان ۸۱ درصد بوده است.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط سدها، کاهش رواناب رودخانه ها و کاهش بارش ها ضروری است رعایت صرفه جویی در همه بخش ها به ویژه کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و کشاورزان حتی المقدور از روش های آبیاری سنتی پرهیز کنند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای گلستان افزود: آبیاری محصولات در ساعات اوج گرما موجب افزایش تبخیر و در نتیجه مصرف بیش از حد آب می شود و بهتر است کشاورزان در ساعات اولیه صبح یا عصر به آبیاری مبادرت ورزند.

وی گفت: کشاورزان برای انتقال آب به مزارع از لوله یا پوشش انهار به وسیله سطوح عایق استفاده کنند تا هدر رفت کمتری صورت گیرد.

به گزارش ایسنا به نقل از آب منطقه ای گلستان، تیموری خاطرنشان کرد: برای عبور از شرایط خشکسالی نیازمند مشارکت همه هم استانی های عزیز هستیم تا بتوان با توجه به شرایط سال جاری و صرفه جویی منابع آب، خسارات وارده به کشاورزان را کاهش داد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار