مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان گلستان گفت: قیام خونین 15خرداد 1342 آغاز حرکت ملت بزرگ ایران به رهبری حضرت امام راحل برای پایان دادن به استبداد و خفقان رژیم سفاک پهلوی بود.

قیام خونین 15خرداد آغازی بر پایان رژیم سفاک پهلوی بود

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایثار واحد گلستان، اسرافیل وزیری در گفتگو با خبرنگار ایثار واحد گلستان ضمن تسلیت به مناسبت ارتحال جانگداز معمار کبیر انقلاب و قیام خونین پانزدهم خرداد گفت:  15خرداد سالروز حماسه و قیام ملت ایران به رهبری بزرگ مرجع تقلید و رهبری است که در اوج خفقان و استبداد با سخنرانی انقلابی و حماسی، شجاعت را به بدنه جامعه تزریق و همه اقشار اجتماعی را علیه رژیم شاه بسیج کرده است.

وی ادامه داد: سخنرانی امام راحل و نهیب های پیامبرگونه ایشان در سال 42، در واقع محاکمه رژیم شاه به خاطر ظلم و ستم در حق ملت ایران از 28 مرداد سال 32 تا جریان انقلاب سفید، لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، کاپیتالاسیون و سایر جریان های ضد مردمی بود. جریان هایی که با روشنگری امام راحل و هدایت های داهیانه ایشان، به 22 بهمن 57 منجر شد.

وزیری تصریح کرد: سال 42 آغاز ظهور بزرگ مردی از تبار پیامبر اسلام بود، شخصیت بزرگی که با آن جایگاه بلند علمی به عنوان یک مرجع تقلید، به عنوان موفق ترین رهبر در تاریخ معاصر از ایشان یاد می شود.

مدیرکل بنیاد گلستان تاکید کرد: مهمترین شاخصه قیام 15 خرداد 42، مردمی بودن، اسلامی بودن و داشتن رهبری واحد آن است که تا قبل از آن سابقه نداشت.

ارسال نظر

آخرین اخبار