اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گلستان با هم افزایی و با حضور در یکی از جنگل های استان گلستان به پاکسازی و زباله زدایی از محیط زیست پرداختند تا با این حرکت کریمانه، فرهنگ کرامت را ترویج دهند.

ترویج فرهنگ کرامت با پاکسازی جنگل های گلستان توسط کانون های مساجد گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از شبستان از گرگان، محیط زیست یکی از مهمترین و اصلی ترین موضوعاتی است که همه افراد جامعه موظفند در حفظ و نگهداری آن بکوشند، تخریب محیط زیست مساوی است با از بین بردن زتدگی و از بین بردن نفس های زندگی در زیر لگدهای خودخواهی و انحصار طلبی.

کسانی که به محیط زیست آسیب می زنند هم افکار کوته بینانه دارند و هم از یک خوی خودخواهانه برخوردارند، آنها آینده بشریت را تهدید می کنند و به طور غیرمستقیم جان بشریت را به مخاطره می اندازند.

حفظ محیط زیست و ترویج فرهنگ نگهداری صحیح جنگل ها و طرز استفاده درست از آنها وظیفه تمام افراد جامعه است.

دستگاه های فرهنگی نیز باید این مسئله مهم که مورد تاکید آموزه های دینی و سیره ائمه است را ترویج دهند.

یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری نیز که در دو دهه اخیر بسیار زیاد مورد تاکید قرار گرفته است، حفظ و صیانت از محیط زیست است.

به همین منظور تعدادی از اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گلستان با هم افزایی و با حضور در یکی از جنگل های استان گلستان به پاکسازی و زباله زدایی از محیط زیست پرداختند تا با این حرکت کریمانه، فرهنگ کرامت را ترویج دهند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار