فرمانداری شهرستان بندترکمن اسامی منتخبان شورای اسلامی این شهر را اعلام کرد.

اسامی منتخبان شورای ششم شهرستان بندرترکمن اعلام شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ با شمارش آرا انتخابات شورای شهربندرترکمن و سیجوال اسامی منتخبان مشخص شد.

نفرات اصلی منتخب شورای اسلامی شهر بندرترکمن:

۱.کمال الدین یارعلی با ۳۷۴۴ رای

۲.کمال پورقاز با ۳۵۴۲ رای

۳. عبدالرحیم کمی با ۳۴۲۳ رای

۴.یحیی چوگان با ۳۳۴۳ رای

۵. بهرام محمد چوگان با ۳۲۵۶ رای

۶. عبدالرزاق ارساری با ۳۲۵۵ رای

۷.گوهرشاد حسینی با ۲۸۷۷ رای

و ۵ نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل  به شرح زیر انتخاب شدند:

۸.رقیه آرخی با ۲۸۳۵ رای

۹. فرشید کلته با ۲۷۹۵ رای

۱۰. لطیفه خوجه پور با ۲۶۱۶ رای

۱۱. عبدالله میرابی با ۲۵۷۱ رای

۱۲. آق اویلی جعفری چوگان با ۲۴۹۸ رای

نفرات اصلی منتخب شورای اسلامی شهر سیجوال به ترتیب زیر:

۱. مسعود پورقاز  (کد ۲۸) با ۸۹۸ رای

۲.سیروس چوگان با ۸۹۲ رای

۳.بهروز ایری با ۸۱۸ رای

۴.عبدالله شیخ با ۸۱۸ رای

۵.ابراهیم برهانی با ۸۱۷ رای

و ۳ نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل به ترتیب زیر انتخاب شدند:

۶.حاجی مراد ایری با ۶۹۲ رای

۷.عبدالمجید ایری با ۶۴۱ رای

۸. مسعود پورقاز (کد ۲۷)  با ۴۹۷ رای

 

ارسال نظر

آخرین اخبار