عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان دو مدال برنز در جشنواره بین المللی اختراعات و نوآوری خیام کسب کرد.

استاد دانشگاه گلستان درجشنواره بین المللی خیام ۲مدال برنز کسب کرد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان دو مدال برنز در جشنواره بین المللی اختراعات و نوآوری خیام کسب کرد.

جشنواره بین المللی اختراع و نوآوری خیام در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری با هدف راه اندازی اکوسیستم نوآوری با فناوری پیشرفته و توسعه علمی با حمایت گسترده کشورها، موسسات تحقیقاتی، شرکت های نوآور، دانشگاه ها و مراکز علمی، تاجران و صنعت گران داخلی و خارجی در داخل کشور برگزار و به عنوان تنها رویداد بین المللی در کشور ایران از سوی سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان (WIIPA) انتخاب شده است.

در این جشنواره نسبیه حاجیلری، عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی علی آبادکتول با همکاری سید یعقوب مطهری با ارائه طرح «دستگاه ربات پلاسری» با همراهی مرکز رشد دانشگاه گلستان و طرح «ماشین زعفران چین» با همکاری مرکز رشد پارک علم و فناوری گلستان در کارگروه کشاورزی، توانستند دو مدال برنز در بخش ایده کسب کنند.

گفتنی است در این جشنواره، بیش از ۳۵۰ طرح توسط پژوهشگران و فناوران از ۲۷ کشور دنیا شرکت داشتند.

طرح دانشگاه گلستان در جشنواره بین المللی خیام ۲ مدال برنز کسب کرد

 

 
 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار