کتاب «تفکر استراتژیک» اثر مشترک «حامد جنتی» نویسنده گرگانی و «جواد فقیهی پور» منتشر شد.

«تفکر استراتژیک» منتشر شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، کتاب «تفکر استراتژیک» اثر مشترک «حامد جنتی» نویسنده گرگانی و «جواد فقیهی پور» و «میثم کشاورز» منتشر شد.

این کتاب چهارمین اثر مشترک جنتی و فقیهی پور بوده و در ۱۷۰ صفحه به چاپ رسیده است.

تفکر استراتژیک، یک فرآیند فکری آگاهانه و منطقی است و بر تجزیه و تحلیل عوامل و متغیرهای حیاتی تمرکز دارد که در موفقیت بلندمدت یک کسب و کار، یک تیم یا یک فرد تأثیر می‌گذارد.

تفکر استراتژیک شامل پیش بینی دقیق و آگاهانه تهدیدها و آسیب پذیری ها برای مقابله با آنها و استفاده از فرصت‌ها است.

روش کار کتاب، به صورت ترجمه و تألیف بوده و توسط انتشارات دارالفنون و در تیراژ ۵۰۰ جلد به چاپ رسیده است.

تیم نویسندگان به رهبری فقیهی پور، سه کتاب با عنوان‌های تفکر سیستمی، تفکر انتقادی و تفکر خلاق را تألیف کردند و کتاب تفکر استراتژیک در واقع خلاصه‌ای از این سه کتاب به علاوه ماهیت تفکر استراتژیک است.

در این کتاب بیان شده که فضای رقابتی و حتی مزیت‌های رقابتی برای هر کسب و کاری می‌تواند به سرعت تغییر کند و روندهای جدید به سرعت ظهور می‌کنند که شما مجبور به مطابقت با آنها می‌شوید و با گنجاندن تفکر استراتژیک در کار و روال زندگی خود می‌توانید در پیش بینی و استفاده از فرصت‌ها به مهارت بیشتری دست یابید.

کتاب تفکر استراتژیک طی سه ماه تدوین و به چاپ رسید و قیمت آن هم ۵۵ هزار تومان است.

«تفکر استراتژیک» منتشر شد

 

ارسال نظر

آخرین اخبار