مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان گفت: هزار اشتغال و مسکن جزو تعهدات استان ما بوده که هر دو آن ها تحقق پیدا کرد اما اشتغال چون تعداد بیکاران زیاد است نیاز به ظرفیت های بیشتری داریم.

مرمت و بازسازی ۷۰ گلزار شهدا در گلستان/ تمامی تعهدات مسکن و اشتغال ایثارگران محقق شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، اسرافیل وزیری با حضور در این پایگاه خبری ضمن تبریک هفته خبرنگار در خصوص اقدامات بنیاد شهید استان گلستان اظهار کرد: در استان گلستان ۲۶۰۰ دانشجو تحت حمایت داریم که فارغ التحصیل می شوند به دنبال کار و ازدواج می روند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان با بیان اینکه بهداشت و درمان دغدغه همه است، خاطرنشان کرد: از روزهای اول تنها استانی بودیم از خانواده ها برای عدم حضور در سطح جامعه به دلیل بیماری دعوت کردیم و بیش از ۴هزار تماس در هفته اول گرفتیم.

وی افزود: لیست واکسن برای تمامی ایثارگران مطابق شرایط سنی را اعلام کردیم و ۱۹۰۰ نفر واکسن دوز اول خود را زده اند.

وزیری تصریح کرد: در پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران با هر درصدی پیگیر موضوعات بودیم و بدهی خود به مراکز درمانی و خدمات درمانی را به کمتر از سه ماه رساندیم و به اشخاص کمتر از ۱۵روز رساندیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان اذعان کرد: تمام ایثارگران درصد پایین با شرایط خاص مستمری بیمه پرداخت می شود و ۷۰ گلزار شهدا ما مرمت و بازسازی شده ضمن اینکه کلیه گلزار هایی که بازسازی شده را تحویل شهرداری و دهیاری ها برای نگهداری داده ایم.

وی گفت: هزار اشتغال و مسکن جزو تعهدات استان ما بوده که هر دو آن ها تحقق پیدا کرد اما اشتغال چون تعداد بیکاران زیاد است نیاز به ظرفیت های بیشتری داریم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار