استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه گلستان گفت: دولت سیزدهم باید از ظرفیت رسانه‌ها در کنار مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها برای تقویت سرمایه اجتماعی و رسیدن به جایگاه واقعی خود استفاده کند.

دولت از ظرفیت رسانه و دانشگاه برای تقویت سرمایه اجتماعی استفاده کند

به گزارش گلستان ۲۴؛ کوروش غلامی کوتنائی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ارتباط دو طرفه ملت و مردم از طریق رسانه ها اظهار داشت:رسانه مستقل صدای ۸۴ میلیون نفر است و به نمایندگی مردم حرف ملت را به دولت انتقال می‌دهد و همچنین عملکرد مسئولین را به مردم می‌رساند.

وی همچنین در مورد اصلاح نگاه دولت به دانشگاه ها تصریح کرد: دانشگاه پایه توسعه و تحول در تمام زمینه ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی، پزشکی است و نگاه دولت سیزدهم به دانشگاه باید از نگاه تشریفاتی به کاربردی تغییر پیدا کند.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی و استفاده از تحلیل و مشاوره کارشناسان تخصصی دانشگاهی در تصمیمات مهم کشوری افزود: یکی از مهم ترین شرط‌های توسعه کشور، درک نقش دانشگاه ها و لزوم استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان دانشگاهی است.

استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه گلستان همچنین گفت: در دنیا برای حل بحران ها و مشکلات مختلف  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از تدابیر و برنامه ریزی کارشناسان و نخبگان هر رشته استفاده می‌شود و همه ارگان های دولتی و حکومتی مسائل خود را از طریق کارشناسان مرتبط با موضوع حل می کنند و از این طریق به اقدام خود مشروعیت می بخشند.

وی تصریح کرد: دولتمردان سیزدهم باید نگاه تحولی به دانشگاه ها داشته باشند و در تمام زمینه ها به این مراکز تخصصی و علمی اعتماد کنند.

وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به افزایش وفاق در دولت سیزدهم افزود: مردم در انتخاب سیزدهمین رئیس جمهور بخاطر صداقت، راستگویی و اعتماد اجتماعی به حجت الاسلام رئیسی رای دادند و اگر این صداقت تداوم داشته باشد منجر به سرمایه اجتماعی می شود.

وی بیان کرد: دولتی که به دنبال وفاق ملی است باید به همه اقوام، مذاهب، جنسیت ها، اقلیت ها و جناح های سیاسی توجه ویژه داشته باشد و آن ها را در تصمیم گیری های مهم کشور شریک کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار